ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
δείτε τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017
δείτε τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016
δείτε τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
δείτε τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
δείτε τον ισολογισμό

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

I.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ-Δ.ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΚΕ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 115814203000 ΤΗΛ 2105753461